La diàstasi abdominal és la separació de la musculatura del recte de l’abdomen en relació amb la línia alba, el recte de l’abdomen discorre per cada costat de l’abdomen i la línia alba és teixit conjuntiu fibrós i uneix les dues meitats del múscul.

Hi ha una diàstasi fisiològica, però moltes vegades després d’un embaràs o un augment brusc de pes apareix una diàstasi o separació patològica, és a dir, se separa massa i genera una situació de disfunció muscular.


 

Què pot provocar la diàstasi abdominal?

 

  • Fuites d’orina en tossir, esternudar o fer un esforç.
  • Dolor abdominal i abdomen distès.
  • Estrenyiment.
  • Disfuncions sexuals.
  • Mala estabilització i dolor o problemes lumbars.
  • Prolapses vaginals.
  • Problemes estètics, com un abdomen flàccid o engruixit.

 

Com la tractem?

 
Hem d’enfortir el múscul transvers de l’abdomen, ja que és un múscul la funció del qual és estabilitzar i actua com a faixa natural del cos.

Per aconseguir aquest efecte treballarem amb una magnetoteràpia d’alta intensitat, la funció de la qual és generar contracció muscular i enfortir la musculatura, així aconseguirem disminuir la diàstasi de la línia alba treballant el recte de l’abdomen i enfortirem el transvers juntament amb la musculatura del sòl pelvià. També es complementa amb exercicis per treballar el terra pèlvic i treball d’hipopressius per al to abdominal.

  • Magnetoteràpia d’alta intensitat
  • Exercicis sòl pelvià
  • Hipopressius