En el cas del peu infantils, habitualment el principal diagnòstic pel qual s’indiquen o prescriu ortesis plantars és el peu pla, encara que existeixen altres casos, trastorns com la síndrome de Sever (dolor al taló), alteracions de la marxa com la marxa adducta, trastorns posturals, etc.
 

Suport plantar en peu infantil: Sí o no?

 
Hi ha una controvèrsia en si els suports plantars són o no útils i si haguessin de ser aplicats o no al peu infantil. Situacions com ara trastorns, demandes funcionals més grans, com l’esport, per exemple, produeixen que els peus que es poden considerar normals desenvolupin situacions que comportin patologia, simptomàtica o no. Només una visió global del peu als 3 plans cardinals corporals, en relació amb els segments del peu, amb la resta del cos i les característiques funcionals, com ara la marxa, són les que permeten que una aplicació ortèsica plantar produeixi l’èxit esperat.
 

Com ha de ser el suport de plantar?

 
Aquest tractament ortèsic ha de ser individualitzat, confeccionat a mida sota uns paràmetres específics i basats en un estudi biomecànic previ, el seu material ha de ser semirígid o de duresa mitjana per permetre la correcta funció del peu.
 

A tenir en compte

 
Un altre factor important és el calçat. Aquest ha de poder albergar al peu i al suport plantar permetent la mobilitat dels dits, alhora ha de poder subjectar el peu perquè tingui estabilitat, la part posterior del calçat ha de tenir un bon contrafort per a una bona subjecció del taló i la sola deu ser flexible però no tova. No ha de sobrepassar el turmell per no limitar la mobilitat del turmell, ja que afebliria la musculatura de l’articulació.