Sudeck

La Sudeck, també coneguda com a distròfia reflexa compartimental, és una afecció desagradable, imprevisible i molt dolorosa, causada per una complicació, normalment de fractures, encara que també pot desencadenar-se amb altres lesions, com operacions, infeccions, lesions de nervis, etc.

Per ara es creu que esta causada per una lesió del sistema nerviós vegetatiu i alteracions endocrines. El seu diagnòstic esta caracteritzat en l’àmbit clínic amb alteracions a nivell autonòmic, motor i sensitiu i la seva gravetat no té relació amb la gravetat de la lesió inicial, ja que pot aparèixer amb una lesió lleu i sol afectar més a les extremitats com braços i cames.

La Sudeck causa dolor, hiperèmia (envermelliment de la zona, per norma general, acompanyada de calor), edema, limitació del moviment, ajuntat amb l’alteració de la resposta del sistema nerviós, genera un cicle viciós que va augmentant la intensitat dels símptomes. Per aquests motius la principal teràpia és interrompre aquest cicle nociu per millorar i prevenir-ne l’evolució.
 

Quin tractament és eficaç per a la malaltia de Sudeck?

 
El principal tractament per la Sudeck o distròfia reflexa compartimental serà tenir controlada la resposta del sistema nerviós mitjançant l’electroestimulació tetrapolar per regular el dolor i, per altra banda, la radiofreqüència UHF per a la inflamació que es pugui generar. En cas de fases més avançades on s’ha vist que pot generar osteopènia a la zona i alteracions articulars, trofisme muscular, entre d’altres. En aquests casos també és molt recomanable i utilitzada la magnetoteràpia, l’efecte de la qual promou l’alliberament de calci, millorant la qualitat del teixit i, per tant, la regeneració d’aquest.
 

Avantatges del tractament

 
Tenir el dolor i la inflamació controlada mitjançant l’electroestimulació tetrapolar i la radiofreqüència UHF ens permetrà evitar arribar a fases avançades, així com evitar l’aparició del dolor neuropàtic i trencar el cicle nociu.