Tipus de dolor

El dolor és un dels motius de consulta més freqüents que rebem a la consulta del nostre centre. De fet, es tracta d’un mecanisme de defensa o una advertència que alguna cosa passa al nostre cos. Quan el dolor persisteix en el temps i arriba a cronificar-se, deixa de ser un símptoma i es converteix en una malaltia. Per tant, el dolor crònic és un tipus de dolor que es pot considerar una malaltia en si mateixa i que es manifesta a través d’un símptoma/es associat a una lesió.

Segons la Societat Internacional per a l’Estudi del Dolor, coneguda per les seves sigles en anglès IASP (International Association for the Study of Pain) el dolor és una “experiència sensorial i emocional desagradable, associada o no a una lesió dels teixits, o que es descriu com les manifestacions pròpies d’aquesta lesió”.

 

Tipus de dolor

 

El dolor es pot classificar segons la seva duració, localització o intensitat.

El dolor agut, que es considera com a una resposta fisiològica de l’organisme davant una agressió reumàtica, química o física. Per tant, és una mena de dolor que persisteix en el temps – entre 3 i 6 mesos – mentre dura el procés de curació.

Es considera dolor crònic quan persisteix més de 3 o 6 sis mesos des del moment de la lesió. A diferència del dolor agut, es considera una malaltia en si mateixa.

Tipus de dolor segons la intensitat:

  • Lleu
  • Moderat
  • Intens

Generalment, el dolor crònic augmenta amb l’edat, i sol ser més freqüent en dones. La causa principal relacionada amb la seva cronicitat són els problemes osteomusculars. Per tant, el més important és trobar la causa que el desencadena i tractar-lo a temps per tal de mantenir la funcionalitat física i mental de la persona, però especialment, per millorar la seva qualitat de vida.

A Cesmar Llagostera, fem ús de tecnologies que tracten l’origen d’aquestes patologies; reduint el llindar del dolor en relació amb la seva cronicitat i/o intensitat. Obtenint l’estabilització dels processos de tipus artròsic. Per això, és molt important tractar qualsevol patologia en les seves fases inicials, amb sistemes de diatèrmia UHF, estimulació tetrapolar, magnetoteràpia biorresonant i fisioteràpia.

Amb els nostres tractaments a nivell local, podem reduir o eliminar els tractaments farmacològics; a vegades molt agressius i amb efectes no desitjats. Els tractaments que realitzem no tenen efectes secundaris ni efectes acumulatius, per la qual cosa podem realitzar la pauta necessària segons la patologia.

Juntament, amb els equips tecnològics, treballem l’estimulació miofascial, que ens permet equilibrar l’organisme, millorant la qualitat de vida. Aquestes tècniques s’utilitzen utilitzant a Cesma des de fa més de 40 anys amb molt bons resultats.