Què és la Fibrosi postquirúrgica?

La fibrosi és l’excessiva cicatrització secundària en tota intervenció quirúrgica, és a dir, una hiperplàsia fibrosa posterior a la resecció del lligament groc i/o de la làmina, cosa que involucra la medul·la espinal i/o les arrels nervioses i produeix un intens dolor postoperatori.

Es pot presentar dos mesos o fins vint anys després de la cirurgia. Per exemple, el 2007, el 18% de la població mundial intervinguda va patir aquesta complicació, sovint en una proporció de cada 3 persones intervingudes, 1 d’elles va tenir fibrosi. A la columna lumbar, és el segment espinal on apareix freqüentment.

Cal tenir en compte que no és degut a la tècnica utilitzada en la intervenció, ni a l’especialista que fa aquesta operació; sinó més aviat a la mida de la cicatriu, quan més gran, major risc sumant la tendència espontània a cicatritzar més del necessari que tenen algunes persones formant cicatrius queloides.

El dolor de la fibrosi sol ser local o irradiat, afecta més zona lumbar, sol ser constant i s’incrementa a l’activitat diària.

Tractament per a eliminar la Fibrosi postquirúrgica

La fisioteràpia convencional no sol donar bons resultats, ja que el teixit danyat no és elàstic i no té tendència a millorar ni fent exercicis ni ultrasons, etc. L’ideal és fer un tractament de Diatèrmia profunda UHF després de la cirurgia, que aporti un reg sanguini elevat a la zona, perquè rehidrati els teixits, i provoqui una renovació cel·lular i un efecte regeneratiu en tot el teixit endurit.

Si ja s’ha format la fibrosi es pot recuperar igualment amb aquesta tècnica, afegint-hi segons la simptomatologia, altres tractaments d’electroteràpia i fisioteràpia específica.

A Cesmar Llagostera portem realitzant aquest tractament durant els últims 35 anys, amb molt bons resultats. Els nostres tractaments, com la DIATèRMIA PROFUNDA UHF, són el resultat del nostre treball de recerca, reconegut amb diversos premis internacionals.

Per a més informació, contacta amb nosaltres trucant al Tel. +34 972 83 02 02.